EMS werkt mee aan campagne voor vriendelijk fietsen

Heuvelland – In het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk-On Tour gaan politiemotards samen met twee motorverenigingen op zondag 12 april en zondag 24 mei in het Heuvelland fietsers controleren op hun gedrag.
De politie wil wielrenners belonen die goed gedrag vertonen tijdens het fietsen door het Heuvelland met twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Fietsers die hinder of ander negatief gedrag veroorzaken worden door de politie aangesproken en krijgen een waarschuwing. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers.

Tien motoren rijden gedurende twee zondagen door het Heuvelland in het kader van de campagne Ik Fiets Vriendelijk – on Tour. Dit zijn vijf motoragenten van de politie Limburg en vijf verkeersregelaars. De campagne komt voort uit het beleid voor wielertoertochten in Zuid-Limburg-Euregio waar inmiddels 12 Zuid-Limburgse gemeenten én de Belgische gemeente Voeren bij zijn aangesloten.

Via dit beleid, de oprichting van Velo-t én de centrale coördinatie is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar deze verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze kleine groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige fietsers. Op beide zondagen zullen motards in koppels door het Heuvelland controleren op locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die aangeven regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen.

Samenwerkingspartners

De campagne is een samenwerking tussen de politie in Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Stichting Motard Stein, Stichting Euro Motard Service én de Stichting Ik Fiets Vriendelijk. Deze stichting zet zich al enkele jaren in om het goede gedrag van wielrenners te promoten. Wielrenners die respect hebben voor de verkeersregels, voor het milieu en andere weggebruikers mogen fietsen met groene ventieldopjes, het symbool van Ik Fiets Vriendelijk. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de Limburgse Wielergemeenten. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie en kunt u contact opnemen met Michiel Maes, woordvoerder Politie Limburg via 043 400 6616 of Milan van Wersch, Huis voor de Sport Limburg via 046 4770590 of Astrid Hahnraths, ROVL, 06 52555099. Heeft u als pers interesse in het maken van opnamen of foto’s, neem dan vooraf ook contact op met Michiel Maes of Milan van Wersch zodat we dit op zondag 12 april kunnen organiseren.

Bron: https://www.politie.nl/nieuws/2015/april/7/10-campagne-ik-fiets-vriendelijk-on-tour.html


Terug