Vrijwilligers

Euro Motard Service beschikt over een 70 tal gecertificeerde vrijwilligers. Zij rijden op diverse soorten motoren en zijn afkomstig uit Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Uiteraard beschikken wij ook over een aantal vrouwelijke motards.

Dankzij diverse interne en externe opleidingen en door heel veel praktijkervaring zijn onze motards uitgegroeid tot een gespecialiseerde groep motards die geen enkele klus uit de weg gaan.

EMS staat goed bekend. Geregeld nemen onze motards deel aan trainingen en acties samen met politie of andere organisaties.

Vrijwilligers die ook deel willen uitmaken van EMS worden eerst gescreend en volgen een intern stage traject. Wij beoordelen op die manier of het motardschap voor jou is weggelegd om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen. Bij gebleken geschiktheid dien je een aantal theoretische en praktische opleidingen te volgen. Daarna volgen praktijklessen. Gemiddeld genomen kan een motard na een half jaar toetreden tot de actieve kern van de Stichting Euro Motard Service en worden ingezet op evenementen.

Interesse gewekt?
Stuur een email naar onze coördinator vrijwilligerszaken en meld je aan.