Werkwijze

Wenst u gebruik te maken van onze diensten dan kunt u een aanvraag indienen via onze contactpagina of door middel van een email. Ons bestuurslid belast met de intake van evenementen zal contact met u opnemen.

In nauw overleg met u als organisator / opdrachtgever wordt vooraf een takenpakket afgesproken. Ook het kostenplaatje wordt toegelicht. Met betrekking tot beveiliging kunnen wij, gezien onze jarenlange ervaring, vaak ook een adviserende functie vervullen.

Onze planning wijst vervolgens een teamleider aan uw evenement toe. Vóór het evenement neemt de teamleider contact met u op om de laatste details door te nemen.

Wij zorgen er vervolgens zelf voor dat onze ingeplande vrijwilligers op de hoogte zijn van hun taken en de lokale omstandigheden door voorafgaande aan het evenement de situatie te verkennen.

Op de dag zelf worden de taken in nauw overleg met u als opdrachtgever uitgevoerd. Hiervoor staat onze teamleider garant die op zijn beurt de vrijwilligers aanstuurt.

Dit garandeert voldoende flexibiliteit en zorgt voor slechts één aanspreekpunt voor uw organisatie.

Na het evenement vindt er tussen u en onze teamleider een evaluatie plaats.